Masáže * alternativní terapie * kurzy


Silvova metoda

 

Využití frekvence alfa pro efektivnější práci s mozkem

 

V centru pozornosti vědeckého výzkumu, který předcházel zahájení vzdělávací činnosti Silvovy metody, byla otázka, jak využít mimořádného potenciálu frekvence alfa. Tvůrcům metodologie nešlo jen o to nabídnout účinné postupy tělesného a duševního uvolnění pro neutralizaci stresu, ale zejména o to, jak tohoto stavu využít. Jak bylo uvedeno výše k výjimečným vlastnostem alfa frekvence patří výborná paměť a soustředění, zesílení imunitního systému, omlazovací procesy buněk, bikamerální myšlení a konečně přístup do podvědomí. Proto byly vytvořeny mentální techniky - nástroje na řešení problémů a dosahování cílů, které těchto vlastností efektivně využívají. Bezprostředně po absolvování kursu tedy budete moci pomocí daných kroků dosáhnout tělesného a duševního uvolnění - alfa frekvence, a dále použít některou z naučených mentálních technik. Tyto techniky jsou zaměřeny zejména na:

 • rozpoznání a neutralizaci stresu
 • odstranění tělesného a duševního napětí
 • celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů
 • zbavení se nespavosti a migrén
 • rychlou reenergetizaci, obnovení svěžesti a nadšení do práce
 • překonání omezujících představ a limitujících podmíněných reakcí
 • vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
 • výrazné zlepšení paměti a soustředění
 • zesílení sebedůvěry a sebevědomí
 • stanovení cílů a jejich dosažení bez zbytečných ztrát sil
 • zapamatování si snů a jejich využití k řešení problémů
 • rozvíjení tvůrčích schopností a intuice
 • dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
 • zlepšení komunikace s druhými
 • nalezení harmonického emocionálního partnera
 • odstranění starých programů a zbavení se zlozvyků
 • mobilizaci vnitřních zdrojů a realizace svých vloh a talentu
 • rychlejší a efektivnější učení

 

Pravá hemisféra

  

Pravá hemisféra mozku, především zkoumání kreativity, je dnes předmětem nebývalého zájmu. Tvůrčí myšlení je jednou z nejvýznamnějších schopností, kterou disponuje každý člověk (lze jej výrazně zdokonalovat). Jeho podstatou je schopnost objevit netradiční, ale prakticky proveditelné řešení, které se vymyká rámci běžného myšlení. Bez nového nápadu, kreativity, fantazie a nespoutaných kombinačních schopností nemůže vzniknout žádná inovace či změna v osobním ani profesním životě. Až na několik výjimek jako jsou hudba a umění je však obrovský potenciál pravé poloviny mozku v každodenním životě jen málo využitý. Většina lidí se naučila pod vlivem výchovy a kultury v níž žijeme, potlačovat tvůrčího genia pravé hemisféry.

 

Význam pravé hemisféry rozhodně není omezen jen na oblast kreativity. Génius pravé poloviny mozku nabízí intuici, inspiraci a představivost. Nástroje, které vám budou po absolvování kursu trvale k dispozici vám umožní sladit aktivitu levé a pravé poloviny mozku a využívat v každodenním životě nesmírného potenciálu bikamerálního myšlení. To je podstatou procesu Bicameral Brain Dynamics - celkového použití mozku. S jeho pomocí dosahujeme maximálních výsledků, ale vydáváme jen takové úsilí, které je nezbytně třeba, činíme častěji než dříve správná rozhodnutí.

 

(JOSÉ SILVA vychází z poznatku, že lidský mozek je udržován v bdělém stavu asi 20 elektrickými impulsy za vteřinu (hladina beta). Pokud tyto impulsy ochabují na frekvenci 7 - 14 kmitů za vteřinu (hladina alfa), usínáme. Nižší frekvence mozkových kmitů je pak označována jako hladina theta a delta. SILVA v rozhovoru pro časopis Regenerace (9/95, str. 2) uvádí, že jeho metoda je cestou k vědomému „sestoupení do mozkových vln alfa“. V této hladině máme údajně jednak přístup do duchovního světa (svět bez času a prostoru, jejž lze poznávat mimosmyslovým vnímáním), a tím i přístup k mimořádným informacím, jednak v něm můžeme programovat svou vědomou mysl (jež údajně funguje jako počítač s asi dvěma tisíci programy) a řešit tak problémy, jež se nám zdají být ve fyzickém světě neřešitelné. Dále si silvisté od „sestupů do hladiny alfa“ slibují zlepšení zdraví posílením imunitního systému, zvýšení paměťových schopností a mnoho dalšího.)

 

Zdroj : www.silvamethod.cz


 

Serafie   *  masáže    Serafie * relaxace    Serafie   *  regenerace   Serafie * hubnutí Serafie * zdravá výživa  Serafie  *  Reiki Serafie  aromaterapie   Serafie * ušní svíce Serafie * Silvova metoda Serafie * permanentky  Serafie *  dárkové poukazy  Serafie *  zdravá výživa   Serafie  *  kurz  masáží   Serafie * kurz  diagnostiky    Serafie  *  mandaly   Serafie  *  galvanická  žehlička Serafie * kolagen  Serafie * recepty  Serafie * význam barev  Serafie * Aloe Vera  Serafie * CaliVita  Serafie * JenFe  Serafie * Tien-Shi   Serafie * nebezpečná éčka Serafie * detoxikace Serafie * zdravá voda  Serafie