Masáže * alternativní terapie * kurzy


Terapie

Dohoda s nemocí 

 

Nemoc, ne-moci. Kde se vzala? Přemýšlíte co je příčinou zrovna té vaší?
Pro vyléčení nemocného člověka je třeba najít příčiny onemocnění a odstranit je. Oficiální medicína nemoci většinou neodstraňuje, jen zmírňuje jejich příznaky. Tak se pak často objevuje nemoc znovu.
Občas onemocnění plní pro člověka nějakou funkci. Pak může přijít uvědomění, že příčiny nemoci nejsou mimo člověka, ale v něm.Vnější faktory, jak stravování, infekce, klimatické podmínky vytváří pouze půdu pro rozvoj nemoci. Existuje něco hlubšího uvnitř člověka, co určuje vznik toho či onoho onemocnění. Nemoc signalizuje porušenou rovnováhu a naznačuje nám na co bychom měli obrátit svou pozornost. Svým způsobem je nemoc darem.
Pokud jste připraveni nastoupit cestu uzdravení, je třeba vzít na sebe zodpovědnost za svou nemoc a změnit k ní vztah, včetně naučených a převzatých životních vzorců od svých předků.

 

Základní mechanismy vzniku onemocnění.


1. Skrytá motivace tj. podvědomí prostřednictvím nemoci uskutečňuje nějaký pozitivní záměr. Např. onemocníme aby se nám dostalo více pozornosti a podpory či ji požíváme jako mechanismus sebeobrany. Často problém dětí či starých lidí. Nebo tak utíkáme ze situace, která je nám nepříjemná. Nebo zde prožíváme strach z vyjádření vlastních postojů a pocitů (angína - strach z vyslovení něčeho, artróza - fyzická překážka před provedením změny) sebeobrany.


2. Působení zhoubných myšlenek, nemoc je vnějším odrazem našich myšlenek a chování. Lidé podceňují význam svých myšlenek a pak se diví, odkud se berou jejich problémy. Pokud si myslíte, že jste špatní nebo máte pocit viny, spouštíte program sebezničení.


3. Bolestivé zkušenosti z minulosti - prožitý emocionální stres. Když člověk nemůže zvládnout situaci, snaží se potlačit emocionální bolest a zahnat ji tak hlouběji do podvědomí. Ale v určitých situacích se tyto emoce vynořují na povrch nehledě na vědomí člověka Úloha v léčbě tkví vtom, aby tato ložiska byla detailně prozkoumána a odstraněna.


4. Účinek sugesce - vytvoření nemoci cestou vštěpování. Když náš podvědomý program byl vytvořen za pomoci jiných lidí z naší bezprostřední blízkosti, nejčastěji rodičů. Při násilném emocionálním otřesu se myšlenky vštěpují okamžitě.


5. Používání vět s dvojím smyslem. Kontrolujte co říkáte. Pokud vaše řeč oplývá takovými větami – „já se z toho zblázním", „nemůžu se na to dívat", „mám toho plné zuby“ atd., je na čase, abyste se zamysleli.

 

 (Z časopisu Sféra ID)

  

  


 

Serafie   *  masáže    Serafie * relaxace    Serafie   *  regenerace   Serafie * hubnutí Serafie * zdravá výživa  Serafie  *  Reiki Serafie  aromaterapie   Serafie * ušní svíce Serafie * Silvova metoda Serafie * permanentky  Serafie *  dárkové poukazy  Serafie *  zdravá výživa   Serafie  *  kurz  masáží   Serafie * kurz  diagnostiky    Serafie  *  mandaly   Serafie  *  galvanická  žehlička Serafie * kolagen  Serafie * recepty  Serafie * význam barev  Serafie * Aloe Vera  Serafie * CaliVita  Serafie * JenFe  Serafie * Tien-Shi   Serafie * nebezpečná éčka Serafie * detoxikace Serafie * zdravá voda  Serafie


.burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana