Masáže * alternativní terapie * kurzy


PŘIHLAŠTE SE DO KURZU :O)

ZÁLOŽKA - KURZY A SEMINÁŘE

Pohledová - orientální diagnostika

Diagnostika je hledání příčiny problémů a jejich souhrnné vyhodnocení.  

Je to prastarý způsob bezkontaktní diagnostiky, který umožňuje pohledem nebo krátkým pohovorem určit nejen tzv. dominantní orgán celého těla, ale také např. příčinu jednotlivých chronických potíží. Dominantní orgán je takový orgán, který určuje již od narození vývoj těla jako celku a předpokládaný směr problémů.

Umění diagnostikovat je významnou součástí orientální medicíny. Odtud také souhrnný název Orientální diagnostika. Staří orientální lékaři se učili diagnostikovat a léčit celý svůj život. Léčit druhé totiž znamená pochopit druhé, pochopit význam života vůbec a tím       i význam života svého. Orientální lékař si byl vědom toho, že je třeba využívat především vlastní smyslové orgány jako nástroje diagnostiky, proto se snažili zvyšovat svou citlivost přirozeným způsobem života, životem v lásce a péči o své tělo i duši,  v souladu s vesmírným řádem. Orientální diagnostika je vlastně velmi jednoduchá metoda, nevyžaduje žádnou složitou a obtížnou techniku ani přístroje. Jedinou podmínkou pro úspěšné diagnostikování je touha a snaha diagnostika vidět souvislosti, vzájemné vztahy, vidět z nadhledu a přistupovat k diagnostikovanému s láskou. Pak vesmír pomáhá vidět správně.

 Současná západní medicína, která léčí především příznaky, a to pomocí léků a operací, je čím dál tím více bezradná nad stoupajícím množstvím nemocí, kterým říkáme civilizační. Pokud by byli současní lékaři schopni a ochotni použít východní diagnostiky ve své práci, byli by schopni předvídat vývoj nemoci, a to ještě dříve, než nemocný člověk jakékoliv problémy pocítí. To ovšem předpokládá vidět pacienta jako celek v jeho vlastním dynamickém vývoji (to lékaři - specialisté nejsou schopni, je třeba vrátit se k tradici rodinných lékařů). Vše má svůj význam a vše je třeba brát v úvahu - silné stránky           i slabosti našich rodičů, prostředí, ve kterém jsme byli vychováváni a kde žijeme, strava, kterou jsme jedli a jíme, naše postava, držení těla, barva naší pokožky, zabarvení hlasu, vzhled našich vlasů, naše specifická vůně, vrásky a znaménka, životní situace, které se nám dějí, datum narození a jméno,...vše je třeba vidět v souvislostech.

Z toho tedy vyplývá, že je mnoho způsobů a metod, jak diagnostikovat. A protože každý jsme individualista a vše děláme především pro vlastní posun vpřed a pochopení svého života, je jen a jen na nás, které metody nám budou pro naši práci vyhovovat a které si nakombinujeme. Vždy to bude to správné pro nás i pro ty, kteří si nás ve své cestě za zdravím přitáhnou.

Především je nanejvýš důležité nevyvozovat závěry z jedné vrásky, pupínku či zabarvení!!! Orientální diagnostika je umění vidět celek a jeho jednotlivé znaky jako projevy určitých tendencí, proto neplatí rovnítko ve dvojici znak - příznak. Lze spíše usuzovat na sklon k určité nerovnováze v dané oblasti. Obráceně také neexistence projevů nemoci nemusí vždy znamenat zdraví.

Pohledová diagnostika - na první pohled nás některé orgány z tváře druhého "volají       o pomoc". Každý vnitřní orgán má na obličeji své místo, pokud si tuto metodu "na první pohled" osvojíme, můžeme základní diagnostiku zvládnout za pár vteřin.