Masáže * alternativní terapie * kurzy


Aromaterapie trochu jinak

 

Čtyři základní typy lidského temperamentu

 

Biochemický diagram

   

Z vědeckého pohledu je nám známo, že vše je utvořeno z molekul, atomů a jejich různých částic uvnitř elektromagnetického energetického pole. „Elementy“ jsou v tomto kontextu prvky periodické tabulky. Je přinejmenším pozoruhodné, kterak se antický model podobá struktuře a informacím soudobého aromaterapeutického biogramu, ve kterém jsou dominantní chemické skupiny určitých esenciálních olejů organizovány dle kladného a záporného elektrického potenciálu, tj. dle horkých a chladných vlastností a dle jejich reaktivity s vodou na hydrofilní – neboli „vlhké“ a hydrofobní – „suché“.
Esenciální oleje s převahou elektronegativních složek vykazují na těle chladivý efekt nebo odnímají teplo. Oleje s převahou elektropozitivních složek aktivně elektrony odebírají a vykazují efekt hřejivý.
Esenciální oleje jsou v důsledku svého odpařování vysušující, avšak ty s vysokou polaritou a určitou schopností slučovat se s vodou mohou indukovat zvlhčovací efekt (např. geránium nebo palmarosa s bohatým obsahem „vodumilujících“ alkoholů). Na rozdíl od nich esenciální oleje s nízkou polaritou, které se s vodou neváží, vysušují (např. borovice s vysokým obsahem terpenů).
Tak moderní chápání biochemie olejů potvrzuje a podporuje tradiční energetickou medicínu a nové poznatky nám dovolují vytvořit přesný biochemický diagram a vyselektovat esenciální oleje pro vybalancování (harmonizaci) konkrétního temperamentního typu, a to jak akutně, tak i hlouběji, dlouhodobě, konstitučně.

                                               

Obr. 2. Aromaterapeutický biogram čtyř temperamentů a hlavních chemických skupin. 

Příklad:


V levém horním kvadrantu biogramu se nacházejí nejen esenciální oleje s převahou „vodumilujících“ molekul s jejich chladivými vlastnostmi, ale i flegmatický typ člověka a současně podmínky pro jeho onemocnění (překrvení nebo infekce jako důsledek prochlazení), pro které je tento temperament predisponován. V dolních kvadrantech jsou pak prospěšné esenciální oleje s opačnými vlastnostmi – buď prohřívající alkoholy a fenoly, anebo vysušující terpeny a oxidy.
Závěr:
Flegmatickému temperamentu prospívá pravidelné používání esenciálních olejů, které zahřívají a/nebo vysušují, a aplikování jejich vhodné směsi udržuje zdravou vnitřní rovnováhu a brání vytvoření vlhkého a chladného terénu pro nástup nemoci.

 

              Charakteristika jednotlivých temperamentních typů

 


FLEGMATIK


Flegmatický nebo lymfatický temperamentní typ se vyznačuje světlejší nebo bledší pletí, korpulentnějším a usedlejším zevnějškem, na omak chladným a měkkým. Puls má poněkud pomalejší (60-70 tepů/min), spánek bývá hlubší a dlouhý, emočně je umírněný a klidný. Převládající kvality jsou vlhkost a chlad – patologicky má tento typ sklony akumulovat chlad a vlhkost, což zvláště v zimě vede k ucpávání lymfatického systému. Pokud dojde ke zdravotní destabilizaci, inklinují flegmatici k rychlejším příznakům zadržování tekutin, přibývání na váze, katarům, alergickým reakcím a dýchacím potížím (hlava, hrudník). Akumulace hlenu se stává terénem pro akutní infekce, nezřídka se objevují problémy se zažíváním.

Aromaterapeuticky pomáháme flegmatikům směsí esenciálních olejů
s převládajícími vlastnostmi vysušujícími a zahřívajícími.

  


SANGVINIK


Konstituce sangvinika je svalnatá a široká, pokožka je hrubší, měkká a teplá. Tento temperament je aktivní, extrovertní a vstřícný, s normálním spánkem a srdečním tepem (70-80 tepů/min). Obecně se těší dobrému zdravotnímu stavu, ale veškeré symptomy se mohou zhoršit na jaře v důsledku přebytku vlhkosti a tepla. Sangvinický typ má sklony k přehánění a nestřídmosti v jídle, práci i zálibách. V pokročilém věku může trpět nadváhou a srdečními a oběhovými problémy.

Aromaterapeuticky volíme esenciální oleje
s energií chladnou a suchou.

 

 


CHOLERIK


Cholerický temperament je bledé až nažloutlé pleti, má svalnatější ale štíhlejší habitus a na dotyk je horký a suchý. Cholerici jsou velice aktivní s tendencí k hyperaktivitě a workoholismu. Puls je rychlý (80-100 tepů/min). Emocionálně jsou přirozeně agresivní, podráždění a snadno se rozčílí. Převaha horkosti a sucha vede v případě zdravotní nerovnováhy k chorobám žlučníkovým, vředovým a poruchám zažívacího traktu. Symptomy jsou často charakterizovány zrudnutím, horkem a suchostí a mohou se stupňovat v létě nebo horku. V pozdějších stádiích vytvářejí emoce a stresy predispozici k srdečním chorobám.

Aromaterapeuticky harmonizujeme choleriky esenciálními oleji
chladivých a zvlhčujících vlastností.

 

 


MELANCHOLIK


Tento typ temperamentu mívá tmavší, chladnou a suchou pokožku a hubenou, šlachovitou stavbu těla. Střídají se u něho období aktivity a pasivity. Spánek je u melancholika obvykle lehký, přerušovaný a nepřináší odpočinek. Puls je pomalý (60-70 tepů/min). Melancholici jsou senzitivní, introvertní, snadno znervózní, jsou plni obav, blokací a pocitů ukřivdění. Nerovnováha u nich může vyvolat křeče, bolesti, ztuhlost, vysychání tělních tekutin a akutní infekce. Jejich kondice se zhoršuje na podzim a v zimě nebo ve větrném, chladném nebo suchém počasí (vnitřní sucho může být rovněž vyvoláno záněty nebo nedostatkem pohybu a z něho plynoucím sníženým přísunem živin do kloubů).

Aromaterapeuticky zlepšujeme melancholiky volbou esenciálních olejů
s účinky zahřívajícími a zvlhčujícími.