Masáže * alternativní terapie * kurzy


Reiki

 

Metoda Reiki pochází opět z dávnověku. Novodobý rozvoj zaznamenala v 70. letech 20. století. K nám do České republiky ji přinesla Mari Hall. Vlohy Reiki má každý. Je to natolik rozšířená metoda, že je bohužel mnoho samozvaných učitelů, kteří neerudovaně vedou školení, vyučují a o principech Reiki v podstatě vůbec nic neví. 
V průběhu sezení může pacient ležet nebo sedět. Léčitel
si v duchu odříkává mantry a současně přikládá ruce na pacienta. Postup při vyšetření Reiki je předmětem individuální metodiky léčitele. Součástí Reiki není diagnostická část (léčitel nezjišťuje typ nemoci). Je to tedy kontaktní metoda, při níž by pacient měl mít pocit tepla, uvolnění, brnění, elektřiny. Léčitel i pacient cítí vyrovnání energií. Celková harmonizace trvá 40-45 minut. Reiki lze provozovat i na dálku. Léčitel na papír napíše jméno pacienta nebo poslouží fotka pacienta, kterou Léčitel vezme do ruky    a nechá probít energií. Mezi námi totiž neexistuje žádné oddělení.
Reiki nezpůsobuje žádnou kontraindikaci, lze použít na každou obtíž (psychosomatické stavy, bolestivé stavy). Je to nenáročná a elegantní metoda. Léčitel je však pouze prostředník pro proudění energie, nikdy ji nesmí dávat ze sebe. 
Léčitelé opět podstupují mnoha školením, jejichž předmětem je vyměňování informací a zkušeností v kazuistice a společné meditace.

 

Reiki - nástrojem vědy

Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana během osmdesátých let dvacátého století zkoumá, co se děje, když lidé praktikují terapie jako je Reiki. Zjistili, že nejenom že křivka mozkových vln předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, charakteristické pro hlubokou relaxaci a meditaci, ale že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem země, známým jako Schumanova resonance. Během těchto momentů je biomagnetické pole předávajícího rukou nejméně 1000 krát větší než za normálních okolností a není to příčinou žádných přirozených pochodů v těle. Toni Bunnell (1997) je přesvědčen o tom, že propojení energetických polí předávajícího          a země, předávajícímu umožňuje čerpat energii z "nekonečného energetického zdroje" nebo "univerzálního energetického pole" skrze Schumanovu Resonanci. Prof Paul Davies a Dr John Gribben v knize Mýtus Hmoty (1991), probírá pohled kvantové fyziky na "živoucí vesmír", ve kterém je vše propojeno v "živoucí síti nezávislosti". Toto všechno podporuje prožívání "jednoty" a "rozmachu vědomí", které můžeme pozorovat u těch, kteří pravidelně dostávají, nebo se léčí s Reiki.

Zimmerman (1990) v USA a Seto (1992) v Japonsku dále prozkoumává obrovskou pulsaci biomagnetického pole, které je patrné v rukou předávajících při jejich práci. Zjistili, že pulsy jsou ve stejných frekvencích jako mozkové vlny a pohybují se nahoru       a dolů od 0,3 - 30 Hz soustřeďující se hlavně v 7 a 8 Hz, stav alfa. Nezávislý lékařský výzkum ukázal, že tento rozsah frekvencí stimuluje léčení v těle se specifickými frekvencemi, které jsou vhodné pro různé tkáně. Například, 2 Hz podporují regeneraci nervů, 7 Hz růst kostí, 10Hz napravování vaziva a šlach a 15 Hz shluky červených podkožních žilek. Fyzioterapeutické vybavení, které je založeno na těchto principech bylo navrhnuto tak, aby pomohlo s regenerací jemných tkání a ultrazvuková technologie je běžně používána na ucpané artérie a na odstranění ledvinových kamenů. Také je mnoho let známo, že přiložením elektrického prstence kolem fraktury, která se nehojí,    se stimuluje růst a vyhojení kosti.

Becker vysvětluje že "mozkové vlny" nejsou jenom omezeny na mozek, ale že cestují skrze celé tělo skrze perineuralní systém, opouzdření pojivé tkáně, která obklopuje všechny nervy. Během předávání Reiki tyto vlny začínají jako relativně slabé pulsy          v thalamusu mozku předávajícího a nabírají na kumulační síle jak proudí do periferních nervů v těle, včetně rukou. Stejný efekt se zrcadlí v osobě přijímající Reiki a Becker je přesvědčen o tom, že toto je systém, více než jakýkoliv jiný, který reguluje napravování úrazů a systémovou harmonii. Toto vypichuje jednu z výjimečných vlastností Reiki         (a podobných terapií), že oba, i předávající i přijímající reiki dostávají výhody její terapie, což tyto terapie dělá velmi efektivními.

Je zajímavé si všimnout, že Dr. Becker pracoval na svém výzkumu po celém světě jako na mnoho kulturním výzkumu a že vůbec nezáleželo na systému přesvědčení, zvycích nebo jak v opozici jejich jednotlivé kultury vůči sobě byly, všichni měli stejné výsledky. Vlastnost, pro kterou popularita Reiki roste je, že nevnucuje dané systémy přesvědčení a tudíž může být používána lidmi s jakýmkoliv základem a vírou, nebo s žádným přesvědčením.Tato neutralita ji dělá naprosto vhodnou k použití v medicíně. 

Serafie   *  masáže    Serafie * relaxace    Serafie   *  regenerace   Serafie * hubnutí Serafie * zdravá výživa  Serafie  *  Reiki Serafie  aromaterapie   Serafie * ušní svíce Serafie * Silvova metoda Serafie * permanentky  Serafie *  dárkové poukazy  Serafie *  zdravá výživa   Serafie  *  kurz  masáží   Serafie * kurz  diagnostiky    Serafie  *  mandaly   Serafie  *  galvanická  žehlička Serafie * kolagen  Serafie * recepty  Serafie * význam barev  Serafie * Aloe Vera  Serafie * CaliVita  Serafie * JenFe  Serafie * Tien-Shi   Serafie * nebezpečná éčka Serafie * detoxikace Serafie * zdravá voda  Serafie


.burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana burdova zuzana