Masáže * alternativní terapie * kurzy


Mandaly

 Termín dalšího setkání včas zveřejníme!!!

Termín relaxačního "mandalování":

 

neděle - 15.12.2013

od 13 - do 16 hod. 

 

POLIKLINIKA nám. Svobody 1976 Kladno

tel.: 604 239 336 - Zuzana Burdová

 

Tentokrát se nejedná o žádný vzdělávací kurz, ale spíše o relaxační a hravé odpoledne. I tady se však můžete dozvědět o sobě nové věci. NENÍ POTŘEBA UMĚT MALOVAT!!!

Co si máte vzít s sebou

Vezměte si dobrou náladu a pohodlné oblečení, kterému nebude tolik vadit, pokud se umaže od barev.

Co si  s sebou brát nemusíte

Čtvrtky, pastelky, vodovky, křídy a veškerý spotřebovaný materiál - vše potřebné dostanete.

Kolik "mandalování" stojí a jak dlouho trvá

Při platbě předem 600 . Pokud budete platit až na místě, připravte si 800 Kč.

Začínáme (zpravidla v sobotu) ve 13 hod. a končíme v 16 hod.

č.ú. 2616190163/0800

Jako variabilní symbol uveďte den kurzu a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Jaké máte možnosti po absolvování "mandalování"

Absolvováním relaxačního odpoledne získáváte automaticky nárok na možnost zopakovat si "MANDALOVÁNÍ" za paušální poplatek 200 Kč, přivedete-li dalšího zájemce o malování mandal.


  

Co jsou mandaly

Mandala pochází ze starobylého indického jazyka „sanskrtu“ a znamená v překladu „kolo - kruh“ či „oblouk“. Mandala začíná i končí v jednom středu a z tohoto centra vycházejí všechny tvary, které můžeme v mandalách pozorovat. Mandaly najdeme v různých kulturách – počínaje indiány a konče křesťany.
Mandala jako taková je archetypální symbol, který v sobě zahrnuje určité duchovní principy – jak vnější, tak i vnitřní. Tyto principy jsou součástí veškerého vesmíru a bytí (galaxie, soustavy, planety, atd.). Můžeme je pozorovat i v přírodě – letokruhy stromu, květy, pavučina, voda, vločka, atd.

 

Použití mandal:

Mandala, pokud není udělaná na míru pro konkrétního člověka či s konkrétním cílem, tak se vybírá intuitivně. Ta, která přitáhne pozornost, ta co se líbí a osloví, je vhodná pro daného člověka. Ten je její energií přitažen. Velkou roli hraje také barevné uspořádání mandaly, přičemž hodně záleží na tom, jak na vás jednotlivé barvy působí a jak je vnímáte. 
Mandalu můžete využít například pro meditaci – posaďte se naproti mandale, tak aby jste se cítili pohodlně, můžete si také tiše pustit hudbu a zapálit vonnou tyčinku či svíčku, zahleďte se do mandaly a snažte se na nic nemyslet, nebo necháte myšlenkám volný průběh a nijak se jimi nezaobírejte, po chvilce ve vás mandala začne navozovat určité pocity a stavy, které jen vnímejte a pozorujte.
Nebo mandaly můžete jen pověsit na zeď, v tom případě její specifické vibrace prostoupí celým prostorem místnosti.
V případě menších laminovaných mandal se použití dá rozšířit ještě na toto: můžete je nosit při sobě, pokládat na svoje energetická centra, dát si je pod polštář, k TV či PC, postavit na ni sklenici vody, atd.

Mandaly - výklad

Barvy:

Růžová - vzniká při malování smícháním bílé a červené. A stejně jako červená, je i růžová barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti.

Fialová - je duchovní barvou, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím. Působí na sedmou, korunní čakru.

Modrá - uklidňuje, uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života. Působí na pátou, krční čakru.

Tyrkysová - je barvou chladné jezerní vody, přechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, harmonizuje.

Zelená - je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. Působí na čtvrtou, srdeční čakru.

Žlutá - je veselá, živá barva, pronikavá a projasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost. Lehkou příměsí se snadno změní v ošklivou, špinavou barvu, a stejně tak se může i aktivní, sebevědomé úsilí proměnit v bezohlednou rozpínavost. Ovlivňuje třetí čakru.

Oranžová - je barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi. Působí na druhou, sexuální čakru.

Červená - je mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle. Dává energii první, kořenové čakře.

Hnědá - je barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Ocení ji lidé, kteří potřebují získat jistotu a oporu ve světě, který jim připadá příliš ohrožující.

Černá - je barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, alespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčinněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat a nedávají smysl, neboli „jinu“ a „jangu“. V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. Když je však smícháme, vznikne šedá, nudná barva - „nebarva“.

Bílá - je barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na nějž je možné namalovat cokoli - umocňuje působení barvy, s níž je používána.

Čísla:

1 - Pomáhá k integraci a posílení celistvosti jednotlivce.

2 - Dvojka může označovat harmonické vyřešení srážky protikladů nebo stav rovnováhy v protikladných silách.

3 - Trojka se pojí s energií, která posiluje nezávislé myšlení, obrácené do budoucnosti. Je to mocné a posvátné číslo.

4 - V mandalách znamená číslo čtyři potřebu vyváženosti, harmonie a řádu.

5 - Pětka se vztahuje k přirozenému a zdravému životu. V mandalách symbolizuje číslo pět i činorodost a pomáhá sbírat energii k realizaci našich cílů, zakotvených v reálném světě.

6 - Šestka je číslo dokonalosti a rovnováhy. Souvisí s dosažením cílů, s naplněním tvořivého úsilí.

7 - Číslo sedm je vnímáno jako šťastné a vyvážené číslo, které pomáhá nacházet sama sebe v souzvuku se starobylými tradicemi a kořeny.

8 - Osmička je ztělesněním dobře vyvážené harmonie párových protikladů. Je to číslo stability, harmonie a znovuzrození.

9 - Devítka souvisí s tvořivým procesem. Devět bylo múz, ochránkyň umění, které provázely Apollóna. V mandalách devítka posiluje duchovní růst, pomáhá vyvažovat všechny energetické složky člověka.

10 - Číslo deset se pojí s představou dokonalosti, plnosti, a také realizace.