Masáže * alternativní terapie * kurzy


Smích léčí

Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer se uloží ke
spánku. Po  nějaké době žena vzbudí muže:
"Podívej se nahoru a řekni mi,co vidíš?"
Muž odpoví: "Vidím miliony hvězd."
Žena se ptá: "A co si právě myslíš?"
Muž chvíli přemýšlí a pak řekne:
"Viděno z hlediska astronomie jsou to miliony galaxií a biliony
možných  planet. Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci
se Lvem. Co se času  týče, usuzuji, že máme 3 hodiny a pár minut.
Teologicky, že náš Pán je  všemohoucí a my všichni jsme jen
nicotně malí. Meteorologicky mi to říká, že  budeme mít zítra
krásný den. No a co to říká tobě?" zeptá se muž ženy.  Žena se na
chvíli odmlčí a pak praví: "Prakticky viděno, někdo nám ukradl
stan."