Masáže * alternativní terapie * kurzy


Mary Staggs - body detox 

 Revoluční metoda k upevnění zdraví


Mají-li buňky zdravého lidského organismu záporný potenciál v rozmezí 70-90 milivoltů, probíhá absorpce živin a vylučování toxinů normálně.
Oproti tomu stresované nebo poškozené buňky vykazují záporný potenciál v rozmezí 10-20 milivoltů. Takové buňky přijímají minimum živin a vylučují minimum toxinů.

Přístroj Mary Staggs Detox napomáhá optimalizaci energetického potenciálu buněk a uvádí lidský organismus do optimální bioenergetické rovnováhy.

Každá buňka v lidském těle má určitou energii.
Díky této energii může pracovat, dělit se a sloužit k celkovému zdraví člověka. Pokud je však buňka oslabená v důsledku stresu, nízké antioxidační hladiny, nemoci, špatnému životnímu prostředí             a špatné životosprávě, její energetický potenciál klesá    a s ním i schopnost buňky správně pracovat.
Velice dramaticky se pokles energetického potenciálu podepisuje na krvi. Pokud mají červené krvinky snížený energeticý náboj, dochází k jevu zvanému „lepivost krve“ nebo také „řetízkování červených krvinek“. Díky tomuto jevu je velice zhoršena schopnost mikrocirkulace krve, tedy schopnost krve protékat našimi nejmenšími cévami (mikrocirkulace je určitá část našeho krevního oběhu, díky níž dochází k výměně látek mezi krví a tkáněmi těla (orgány, svaly, klouby, kosti…)). Při správné mirkocirkulaci jsou tkáně našeho těla optimálně zásobeny kyslíkem a živinami a je zajištěn i efektivní odvod odpadních látek a toxinů ven z těla. Naopak při zhoršené mikrocirkulaci, nejen že jsou tkáně nedostatečně zásobeny živinami, kyslíkem  a dalšími potřebnými látkami, ale především se náš organismus začne postupně čím dál více zanášet odpadními látkami a toxiny. Toto postupné zanášení těla následně vyústí do zhoršené funkce našich orgánů, rozličných nemocí, únavy a mnohých dalších negativních projevů. 

Jak probíhá terapie 

 Terapie s přístrojem Mary Staggs Detox probíhá tak, že uživatel ponoří nohy do nádoby s teplou mírně slanou vodou, ve které se pomocí dvou spirál, jenž jsou umístěny v ionizační mřížce (Array), vytvoří bioenergetické pole o určitých hodnotách, přirozených a optimálně stimulujících lidský organismus a buňky. Následně je prostřednictvím nohou a krve, která jimi prochází, tento bioenergetický impuls rozváděn a šířen do celého těla, kde aktivuje naše samoléčebné schopnosti, posiluje imunitu, orgány, tkáně a celkově harmonizuje naše tělo.
 Při této stimulaci dochází k značnému zlepšení již zmiňované mikrocirkulace krve s jejíž pomocí se začne naše tělo intenzivně zbavovat odpadních látek a toxinů. K vylučování nežádoucích látek tedy dochází přirozeným způsobem prostřednictvím krve a funkcí čistících orgánů. Přístroj Mary Staggs Detox uvádí tělo do optimální bioenergetické rovnováhy, díky níž se začne velice efektivně čistit a detoxikovat samo a to naprosto přirozenými cestami.
 
Bioenergetické pole dále stimuluje náš nervový systém a napomáhá tak odstranit deprese, poruchy soustředění aj.
 V neposlední řadě jsou také stimulovány akupunkturní body, akupresurní body a reflexní plošky, jenž se hojně nacházejí na našich chodidlech.
 
 
                      
 
Je třeba si uvědomit, že lidská chodidla a dlaně mají obrovskou spoustu pórů, nervových zakončení              a reflexních bodů. Určité body na chodidlech odpovídají jistým orgánům a systémům v těle, jejichž stimulací lze tyto systémy a orgány posilovat a léčit. Na tomto principu je založena i reflexní terapie; z podobně celostního přístupu vychází indická ayurvéda a tradiční čínská medicína.

 

 Jednou z cest, které na Rifeho výzkumy dnes navazují, je tzv. vibrační medicína jenž se zabývá léčením pomocí energetických magnetických                a elektrických přístrojů. Každý člověk má své vnitřní cirkulující jádro obsahující železo (hemoglobin)            a elektrickou aktivitu vytvářenou především srdcem a mozkem (aktivita EKG a EEG). Dr. Robert O. Becker, jenž se věnuje otázce regenerace tělesných částí, objevil, že řídící systém, který iniciuje, reguluje a zastavuje léčení je elektrický. Přítomnost elektromagnetického aspektu v těle byla opakovaně demonstrována. Například elektromagnetické pole produkované mozkem je snadno zjistitelné a dá se měřit a analyzovat i několik stop od hlavy.
 
Metoda Mary Staggs Detox je založena na elektrolýze a podporuje přirozenou detoxikaci, která tělu umožňuje upevnit zdraví. Detoxikace je založena na bioenergetické stimulaci různých tkání, orgánů a systémů, které potom mohou lépe vykonávat svoji detoxikační funkci. Tato stimulace pomáhá obnovit rovnováhu, díky níž můžeme upevnit naše zdraví.
 
Ionizační detoxikace nabízí rychlou, účinnou a bezpečnou metodu stimulace a vyvážení bioenergetických polí těla, zlepšuje funkčnost orgánů a podporuje autodetoxikaci.