Masáže * alternativní terapie * kurzy


Já jsem tady

09.04.2010 21:04

 

Byla jedna zbožná žena, překypující láskou a oddaností k Bohu. Každé ráno chodívala do kostela. Cestou na ni mohli děti nebo žebráci volat, ona byla tak cele soustředěna na Boha, že si jich ani nevšimla. 
Jednou tak šla ulicí ke kostelu, zahloubaná jako obvykle, a přišla těsně před začátkem mše. Opřela se do dveří, nic. Opřela se do nich znovu vší silou, byly zamčeny.  Rozrušená z pomyšlení, že zmešká mši, což se jí už roky nestalo, a také jak tak neví, co si počít, podívá se před sebe.

A tam přímo před jejím obličejem, byl na dveřích připíchnutý lístek. 

Stálo na něm: "Já jsem tady venku." 

(de Mello)

—————

Zpět