Masáže * alternativní terapie * kurzy


Hospoda

09.04.2010 21:13

Kdysi byla jedna hospoda U stříbrné hvězdy. Majitel však - ať dělal co dělal - nemohl vyjít a nedařilo se mu ani přilákat zákazníky pohodlím, srdečnou obsluhou a přijatelnými cenami. A tak v zoufalství šel pro radu k velkému mudrci.

 

Po vyslechnutí jeho strastiplné historie mudrc pravil: “Snadno to napravíš, musíš jen přejmenovat hospodu.”

“Nepřichází v úvahu! Byla to hospoda U stříbrné hvězdy po celé generace a je tak známa v celém kraji.”

“Ne,” trval na svém mudrc. “Pojmenuješ ji U pěti zvonů.  A nad vchod zavěsíš zvonů šest.”

“Šest zvonů? To je ale hloupé. K čemu to bude dobré?”

“Běž a uvidíš,” řekl mudrc a usmál se.

 

Tak to tedy hospodský zkusil. A co se nestalo! Každý okolojdoucí vešel do hospody,     aby na tu chybu upozornil, protože si myslel, že nikdo před ním si toho ještě nevšimnul. A když už byl vevnitř, byl překvapen milou obsluhou a zůstal, aby si odpočinul. A tak se hospodskému dostalo bohatství, které tak dlouho marně hledal.

 

Je jen málo věcí, ve kterých se naše ego vyžívá více než v opravování cizích chyb.

(de Mello)

—————

Zpět