Masáže * alternativní terapie * kurzy


Bible

09.04.2010 20:56

Jeden mladý zedník pracoval na demolici starého domu, který měl být přestavěn. V jednom okamžiku odpadl kus omítky a místo cihly se objevila veliká kniha. Byla tam zazděna. Zedník byl zvědavý, a tak knihu opatrně vytáhl a otevřel. Byla to Bible. Kdo ví, jak se tam ocitla… Mladý zedník se nijak zvlášť nezajímal o náboženské otázky, ale během poledního volna se do knihy začetl. Večer pak pokračoval doma. A potom po několik dalších večerů. Kousek po kousku zjišťoval, že Boží slovo je určeno právě jemu. Při té četbě se změnil celý jeho život.

Asi za dva roky byla firma, u které zedník pracoval, vyslána na práci do jedné arabské země. Dělníci tam bydleli v malých pokojíčcích. Jednou večer, právě když mladý zedník vyndal Bibli a začal v ní číst, jeho spolunocležník se na něj podíval a zeptal se:

„Co čteš?“ „Bibli.“

„Bibli, jdi do háje! Víš, že já jsem jednou jednu Bibli zazdil místo cihly do domu blízko Milána? Docela rád bych věděl, jestli se jí podařilo osvobodit se.“

Mladý zedník se překvapeně podíval na svého parťáka. „A není to právě tahle Bible?“

„Poznal bych ji, protože jsem do ní udělal znaménko.“

Mladý zedník mu knihu podal: „Nenajdeš tam své znaménko?“ Parťák vzal knihu do ruky a zůstal jako opařený. Byla to právě ta Bible, kterou zazdil. Obrátil se na mladíka s otázkou: „To bych rád věděl, jak se dostala sem?“ Mladý zedník se usmál: „Jak vidíš, vrátila se k tobě.“

 

Bruno Ferrero

—————

Zpět